Obecní knihovna Písečné
Naposledy aktualizováno: 11.01.2019 10:27:38

Od července 2009 po pětileté úspěšné knihovnické práci a skvělé organizace řady akcí pro dětské čtenáře předává pani Jiřina Masláková knihovnu panu Radkovi Burešovi.

 

Pan knihovník během roku 2010 zorganizoval řadu zajímavých akcí počínaje Mikulášskou besídkou a obchůzkou po vsi, velikonoce s hrkáním,  Den dětí, výtvarnou dílnu pletení z pediku, vánoční jarmark. Prostory knihovny v průběhu roku využívala hudební škola Yamaha z Moravských Budějovic. Počet přístupů na webové stránky knihovny v roce 2010 - 1 947 návštěvníků.

 

Od roku 2009 se panu knihovníkovi daří zvyšovat výpůjčky knih.

 

V roce 2011 nechal pan Bureš vymalovat knihovnu, přemístil regály s knihami a objednal nový stůl. Jako knihovník a zastupitel organizoval spolu s občany celou řadu akcí např. Tříkrálovou sbírku, Karneval, velikonoční hrkání po vsi, Dětský den, Mikulášskou nadílku a pouštění balónků Ježíškovi. V knihovně zorganizovala pani Masláková kurzy etikoterapie a fyzioterapie. Mudr. S. Krajíčková měla přednášku o diabetu. Koncem roku Vánoční dílna.

Prostory knihovny v průběhu roku opět využívala hudební škola Yamaha z Moravských Budějovic.

 

2012 - Přetrvávají problémy s počítačem. Pan Jiránek z Lania Tábor dvakrát zajišťoval servis Clavia a doporučil nový počítač.

 

2013 -Knihovník pan Bureš pracuje s knihovnickým systémem Clavius. Metodička nakoupila 21 knih, další nové knihy nakoupil OÚ a část knih bylo darováno, celkem 46 knih. Pan Bureš se zúčastnil porady a školení „Sociální sítě a bezpečnost Internetu". Podílel se mimo jiné na organizování Tříkrálové sbírky,dětského karnevalu, Mikulášské besídky a divadélka. Paní Jiřina Habrová zorganizovala kurzy a semináře - Rodinná konstelace.Zaregistrovalo se 54 čtenářů, z toho 13 do 15 let věku. Vypůjčilo se 1 505 knih.

 

2014- Zaregistrovalo se 48 čtenářů, z toho 12 do 15 let věku. Z MěK Dačice dodáno 10 knižních výměnných souborů s 516 knihami, v hodnotě 119.000,- Kč. Vypůjčilo se 1 273 knih.

 

2015 -  Zaregistrovalo se 79 čtenářů, z toho 16 do 15 let věku. Přečetlo se 1 106 knih. Dodáno 7 výměnných souborů s 363 knihami v hodnotě 89. 000,- Kč.

 

2016 -  Obec ukončila provoz knihovny v prostorách zámku , vzhledem k rozsahu stavebních prací, které již v místě probíhaly, nebylo možné zajistit bezpečnost občanů a knihovna byla půl roku zavřená. Poté následovalo její přestěhovaní do přízemí nového Obecního úřadu, kde byly pro knihovnu vybudovány dvě místnosti. Do úřadu je bezbariérový přístup. Nové vybavení knihovny bude zajištěno v roce 2017. Zaregistrovalo se 34 čtenářů z toho 11 do 15 let  a přečetlo 881 knih.Z knihovního fondu bylo odepsáno 212 knih. Výběr knih byl rozšířen o knihy z 6 výměnných souborů, celkem 417 knih v hodnotě 101. 792,- Kč. Pan knihovník podle možností zajišťoval donášení knih čtenářům domů.

 

2017 - Obec nechala u firmy Ceiba namíru vyrobit pujčovní pult a regály do obecní knihovny ( cca přes 100 tis. Kč). Knihovna je umístěním a vybavením nejhezčí v regionu MěK Dačice. V červnu ji, při své cestě do knihovny v Dačicích, navštívili knihovníci z regionu Blansko. V průběhu roku dodáno 5 výměnných souborů s 272 knihami v hodnotě 56. 628,- Kč.

2018 - Knihovna odebrala 430 knih v 7 výměnných souborech za 110. 641,- Kč. Na webové stránky 58 přístupů. 

 

 
Proces zabral 0.0049 sekund času a 0.68MB paměti.